Home

Welkom op de website van Homeopathie Houten

De homeopathie is een geweldige geneesmethode, mild maar tot grootse resultaten in staat. Miljoenen mensen over de hele wereld ondergaan dagelijks homeopatische behandeling en ervaren de resultaten. Na meer dan 30 jaren ervaring kunnen wij dan ook zeggen, dat er bijna geen situatie te bedenken is waarbij wij geen behandeling zouden kunnen starten!

Lichaam en geest

Wij erkennen dat lichaam en geest onderling verbonden zijn en benadrukken dat lichamelijke en psychische symptomen in samenhang moeten worden bekeken.

De huidige klacht van de patiënt is vaak geen op zichzelf staand gebeuren, maar onderdeel c.q. in wisselwerking met eerdere gebeurtenissen Alles van wat heeft plaatsgevonden van af het prilste begin kan worden meegenomen naar het heden. Wij richten ons niet enkel op het bestrijden van symptomen maar proberen de oorzaak te behandelen en daardoor de gezondheid te verbeteren.

Lees verder over Homeopathie ❯

Gezondheid

Ik onderschrijf het gezondheidsconcept van Machteld Huber (arts-onderzoeker), dit concept beschrijft gezondheid niet als een statische situatie, maar stelt functioneren, veerkracht en zelfregulatie centraal.

“Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”

De behandeling

Ik zal vragen stellen zodat ik een zo goed mogelijk beeld krijgen van wie en hoe je bent, en waarvoor je bij ons bent gekomen. Het gaat niet enkel over de klachten maar ook om je levensverhaal te vertellen en de reden dat je contact hebt op genomen.

Lees verder over de Behandeling ❯

Algemene Praktijkinfo

Homeopathie Houten
Jos van Kooten
Atalantaberm 9
3994 WB Houten
030-6372677