Privacy document

Het gebruik van cookies valt in Nederland onder de cookieregels uit artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. Op basis van deze wet is toestemming nodig van de bezoeker voor het gebruik van cookies voor trackingdoeleinden of ter verkrijging van analytische inzichten. Er is echter geen toestemming nodig voor het gebruik van puur technische of functionele cookies, of wanneer het gebruik van analytische cookies geen of een geringe privacy-inbreuk teweegbrengt. Inmiddels is de wet iets versoepeld en mogen ook cookies die anoniem bezoekersstatistieken bijhouden zonder toestemming worden geplaatst.